AutoCAD

Här ska jag lägga in lite fler AutoCAD-ritningar som inte direkt har anknytning till ett projekt.

Klicka på en bild för att öppna albumet. Om bilden är större än din skärm går det att navigera med höger och vänster piltangent, och stänga albumet med "escape".