Huskvarna City Hall

Byggnaden ritades som ett projektarbete i kursen Architecture and Technology. Projektet gick ut på att varje grupp skulle producera ett förslag på en byggnad lokerad i den smala remsan park på Esplanaden i Huskvarna. Renderingar av byggnaden finns att åtnjutas längre ned på sidan.

Klicka på en bild för att öppna albumet. Om bilden är större än din skärm går det att navigera med höger och vänster piltangent, och stänga albumet med "escape".

 

Hela arbetet

Klicka här för att se området i Google Street View

Arbetet består givetvis av så mycket mer än bara renderingar och ritningar, och hela projektets resultat redovisades i PDF:en i länken här under.
Här är hela arbetet, i PDF-form