Examensarbete

Bakgrund

Examensarbetet är gjort i sammarbete med Landstingsfastigheter i Jönköping på området Värdemodellering, kravmodeller och PTS. PTS är en förkortning av Program för Teknisk Standard och är den kravmodell som används av ungefär hälften av Sveriges landsting.

Jönköpings Tekniska Högskola är tillsammans med Landstingsfastigheter i Jönköping involverade i ett forskningsprojekt kallat ValPro, Value driven procurement. Det tvååriga projektet fokuserar på ökat värde för byggherrar och brukare och behovet av kunddriven innovation. Projektet inriktar sig särskilt på definition av krav i tidiga skeden, med koppling till BIM och involverar även Chalmers och Regioncervice i Skåne.

Projektet är ett europeiskt projekt inom det så kallade Eracobuild-programmet och har deltagare från Danmark, Finland, Frankrike, Norge och Cypern.

 

Sammanfattning

Här kommer ett litet smakprov i form av arbetets sammanfattning:

Syftet med arbetet är att skapa en mer värdedriven process inom projektering, uppförande och förvaltning av byggnader. Detta skall ge byggsektorn en ökad effektivitet, bättre byggnader, nöjdare brukare och klienter. Målet med arbetet är att analysera hur en kravmodell skulle kunna utvecklas till värdemodell och att se om det är möjligt att utföra denna övergång. Metoderna som används är litteraturstudier och en jämförelse mellan två system. Systemen är PTS (Program för Teknisk Standard), D2 Core Value Indicators och SURE (Sustainable Refurbishment of Buildings).

Arbetet har utförts genom en systematisk genomsökning av PTS där varje indikator från de befintliga värdemodellerna har kopplats till de stycken i PTS som beskriver dem i kravform. Resultatet visar vilka indikatorer ur SURE och D2 Core Value Indicators som finns i PTS och var de återfinns. Cirka 70 procent av SURE:s indikatorer återfinns och ger underlag för arbetets resonemang. De resterande 30 procenten finns inte beskrivna i PTS, antingen för att de inte faller innanför PTS ramar, eller för att de dokumenten inte behandlats i detta arbete.

Detta resultat visar att det är fullt möjligt att genomföra omformuleringen av krav till värden och att värdemodeller har många fördelar gentemot kravmodeller. Resultatet visar dock även på att värdemodellen från SURE behöver anpassas och ändras för att passa PTS struktur; detta gällande både rumsbundna krav och PTS mycket omfattande dokumentation. Förslag på lösningar är till exempel att utöka hierarkin i SURE, det vill säga att införa fler underrubriker i systemet. Detta ger möjligheten att beskriva en samling indikatorer med hjälp av en överindikator, och skulle i viss mån underlätta omformuleringen av PTS till en värdemodell.

Klicka här för att se hela arbetet. >>