Kv. Maskinen

Denna byggnad ritade jag som examinationsuppgift i kursen Byggnadsutformning. När gruppen i Detail Design senare skulle välja ett av medlemmarnas projekt att arbeta vidare på, utsågs det som bäst lämpat och blev gruppens gemensamma byggnad. Gruppen bestod av 9 studenter, varav en var utbytesstudent, vilket gör att mitt förslag var bättre än 7 av mina klasskamraters förslag.

Byggnaden skulle i båda kurserna ligga på en då obebyggd tomt belägen på söder i Jönköping vid namn Kvartert Maskinen. Halva kvarteret var bebyggt några år tidigare och kvarteret var omgärdat av befintliga byggnader sedan många år. I de båda kurserna arbetade jag i SketchUp, AutoCAD och Revit och hela resultatet finns i länken under galleriet.

Klicka på en bild för att öppna albumet. Om bilden är större än din skärm går det att navigera med höger och vänster piltangent, och stänga albumet med "escape".

 

Hela arbetet

Sedan projektets början har tomten hunnit bli bebyggd och Bruksgatans äldreboende står nu färdigt med både skillnader och likheter till detta förslag. Här under finns en länk till tomten i Google Street View. Den färdiga byggnaden har slående likheter med mitt förslag, trots att den projekterats som ett äldreboende och mitt förslag skulle vara vanliga lägenheter.
Klicka här för att se området i Google Street View

I kursen Detail Design var resultatet en bra bit mer än de ritningar som finns i galleriet ovan, och för den intresserade finns hela arbetet att beskåda i länken nedan.
Här är hela arbetet, i PDF-form