Infocenter, högskoleområdet

Byggnaden ritade jag som examinationsuppgift i kursen Skiss och gestaltning 1. Byggnaden skulle ligga på högskoleområdet och tjäna som en reception och gemensamt informationscenter för alla fem skolorna på campus. Eftersom de omgivande byggnaderna är upp mot fem våningar höga blev konceptet väldigt vertikalt, trots att tillgänglighetsaspekten medförde att receptionen ligger i markplan.

Detta är modellen jag byggde till examinationsuppgiften i kursen Skiss och gestaltning 1.

Klicka på en bild för att öppna albumet. Om bilden är större än din skärm går det att navigera med höger och vänster piltangent, och stänga albumet med "escape".