Sommarbostad

Detta är modellen jag byggde till examinationsuppgiften i kursen Skiss och gestaltning 2.

Byggnaden ritade jag som examinationsuppgift i kursen Skiss och gestaltning 2 . Byggnaden skulle ligga på Öland eller Gotland. Här är konceptet horisontellt och följer landskapet för att inte sticka ut för mycket.

Klicka på en bild för att öppna albumet. Om bilden är större än din skärm går det att navigera med höger och vänster piltangent, och stänga albumet med "escape".