Sketch Up

Bilderna i galleriet här under är ritade i Sketch Up som en del av kursen Digital Byggnadsmodellering. Byggnaden med den vita exteriören var en given övning som skulle utföras. Eftersom jag redan kunde Sketch Up lade jag ner mer tid på att göra detaljer så som insidan på huset ordentligt. Marken i de senare bilderna är extruderat från en topografisk karta och den större villan är skapad utifrån en tvådimensionell bild.

Klicka på en bild för att öppna albumet. Om bilden är större än din skärm går det att navigera med höger och vänster piltangent, och stänga albumet med "escape".